Descrierea Centrelor Antreprenoriale de Sprijin pentru Afaceri

 

      Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, a implementat şi finalizat cu succes două proiecte, AFRO - Antreprenoriat, FoRmare si Ocupare, ID proiect POSDRU 176/3.1/S/150788 şi
STARTUP4U POSDRU/176/3.1/S/149612, pe domeniul major de intervenţie 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale.

În cadrul acestor proiecte au fost înfiinţate şi dezvoltate Centre Antreprenoriale de Sprijin pentru Afaceri care oferă următoarele categorii de sevicii:

  • Servicii de consiliere antreprenorială;
  • Servicii de consultanţă în vederea iniţierii afacerilor;
  • Servicii de asistenţă şi postasistenţă în sprijinul dezvoltării afacerilor, pentru firmele deja infiinţate.

Crearea Centrelor are în vedere promovarea antreprenoriatului şi creşterea oportunităţilor studenţilor şi absolvenţilor noştri, din mediul urban şi rural, proveniţi din medii culturale, economice, sociale diferite, prin punerea la dispoziţia acestora a materialelor şi a documentelor necesare unei bune informări în vederea iniţierii afacerilor, acordării de consiliere şi consultanţă, precum şi asistenţă şi postasistenţă în sprijinul dezvoltării afacerilor pentru cele 90 de STARTUP-uri înfiinţate în cele două proiecte. In cadrul firmelor nou infiintate au fost create un număr de 238 de locuri de muncă, reprezentând în medie cca 2,6 locuri de muncă pe fiecare STARTUP.

ACTIVITĂŢILE CENTRELOR ANTREPRENORIALE DE SPRIJIN PENTRU AFACERI (CASA)

  I. Activităţi de consiliere, care se vor realiza individualizat şi personalizat, în grup şi on-line, în consens cu nevoile identificate;

  II. Activităţi de consultanţă (sprijin) pentru iniţierea de afaceri, ce vor viza următoarele aspecte:

  • alegerea domeniului de activitate vizat, în vederea iniţierii afacerilor;
  • sursele de finanţare pentru iniţierea/dezvoltarea afacerilor;
  • aspectele juridice şi fiscale ale iniţierii/dezvoltării afacerilor;
  • îndrumare spre programele de calificare/perfecţionare/iniţiere autorizate şi/sau spre programele de formare non formale (Ex: contabilitate, marketing, finanţe, fiscalitate etc.);

  III. Activităţi de asistenţă şi post-asistenţă în sprijinul dezvoltării afacerilor, prin care se va asigura asistenţă întreprinderilor înfiinţate (startup-uri) în cadrul celor două proiecte.

ECHIPA

Responsabilii Centrelor sunt persoane cu experienţă care organizează şi desfăşoara activităţi de consiliere şi consultanţă, de grup şi individuală; evaluează caracteristicile persoanelor consiliate, relevante pentru orientarea în carieră; elaborează profilul individual, vocaţional şi ocupaţional pentru fiecare membru, îi îndrumă în alegerea domeniului de activitate vizat, în vederea iniţierii afacerilor, dar şi a surselor de finanţare pentru iniţierea/dezvoltarea afacerilor; oferă îndrumare spre programele de calificare/perfecţionare/iniţiere autorizate şi/sau spre programele de formare non formale.

 

Nr. Crt.

Numele şi prenumele

FUNCŢIA

Date de contact

1

Ionescu Cicilia

Responsabil
CASA - MAEI

0744.528.991
cicilia.ionescu@yahoo.com

2

Ionescu Eduard

Responsabil
CASA - DREPT

0744.303.494
ioneleduard@yahoo.co.uk

3

Diaconu Elena

Responsabil
CASA - CSVL

0741.649.772
elena.diaconu@spiruharet.ro

4

Georgescu Floarea

Responsabil
CASA 1

0752.230.209
aeoraescuflori@vahoo.com

5

Georgescu Floarea

Responsabil
CASA 2

0752.230.209
aeoraescuflori@vahoo.com

6

Gavrilă Laura

Responsabil
CASA 3

0777.033.758
laurastef73@vahoo.com

7

Constantinescu Mădălina

Responsabil
CASA 4

constantinescu madalina2002@vahoo.co.uk 0754.027.417