TEHNICIAN VETERINAR

Curs autorizat ANC -  Autorizaţie nr. 010143 /09.06.2016;
Cod COR 3227.3.1;
Program de calificare;
Durata 1080 ore repartizate astfel: 360 ore pentru pregătire teoretică și 720 ore pentru pregătire practică.

 

Module:

 
 • Comunicare în limba modernă

 • Comunicare

 • Dezvoltarea carierei profesionale

 • Gândirea etică și rezolvarea de probleme

 • Utilizarea calculatorului și prelucrarea informației

 • Inițierea unei afaceri

 • Managementul relațiilor interpersonale

 • Procesarea datelor numerice

 • Securitatea și sănătatea în muncă în domeniul sanitar-veterinar

 • Gestiune și evidență economică

 
 • Comunicare în limba modernă

 • Comunicare

 • Dezvoltarea carierei profesionale

 • Gândirea etică și rezolvarea de probleme

 • Utilizarea calculatorului și prelucrarea informației

 • Inițierea unei afaceri

 • Managementul relațiilor interpersonale

 • Procesarea datelor numerice

 • Securitatea și sănătatea în muncă în domeniul sanitar-veterinar

 • Gestiune și evidență economică

 

Cursul se adresează persoanelor care provin din învăţământul liceal, fără diplomă de bacalaureat; a celor care lucrează în domeniu și nu au certificat de calificare dar şi a celor care doresc să se califice în domeniul medical veterinar

 

Tarif : 2.000 Ron/participant

 

La sfârşitul cursului participanţii vor susţine un examenul final pentru eliberarea Certificatului de calificare, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice; Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Autoritatea Natională pentru Calificări - Comisia de Autorizare, în care se vor înscrie datele personale, tipul cursului absolvit și media de absolvire. Certificatul va fi însoțit de o anexă (supliment descriptiv), în care sunt înscrise competențele dobândite în conformitate cu standardul ocupațional specific ocupației de Tehnician veterinar.

Certificatul de calificare este recunoscut la nivel național și internațional în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Informații suplimentare la:

telefon 021 2421576; 021 4551079 sau www.mvet.spiruharet.ro/anunturi

 

 

Fișa de înscriere se completează și se trimite la adresa de email: ushmedvet@spiruharet.ro