Faculty of Journalism and Communication Sciences
Address : 24 Șoseaua Berceni, District 4, Bucharest, Bucharest
Phone : 021 455 10 34 Decanat; 021 455 10 35, 021 334 01 02 (direct secretariat) ; 021 334 44 19, 021 334 47 23 - interior 150, 151 - Secretariat ; 021 334 44 19, 021 334 47 23 - interior 152 - Decanat ; E-mail : ushfj@spiruharet.ro

Scientific research

Centre de cercetare
Strategia de cercetare ştiinţifică a facultăţii
Planul anual de cercetare al facultăţii
Rapoartele de evaluare a cercetării ştiinţifice în cadrul facultăţii
Contractele/Programele/Granturile de cercetare ştiinţifică în derulare
Contractele/Programele/Granturile de cercetare ştiinţifică propuse anual
Instituţii din ţară şi din străinătate cu care facultatea colaborează în cadrul contractelor
Articole ISI, publicate ca rezultat al cercetării ştiinţifice in cadrul facultăţi
Cărţi, studii,tratate apărute la edituri din ţară şi din străinătate, recunoscute CNCSIS
Articole apărute în reviste cotate CNCSIS sau echivalente
Analele ştiinţifice ale facultăţilor
Sesiunile ştiinţifice în cadrul facultăţii
Lista participanţilor facultăţii la manifestări ştiinţifice
Cercetarea ştiinţifica studenţească
Cercetarea ştiinţifică la masterat
Cercetarea ştiinţifică prin doctorat