Prima pagină » Completeaza formularul de preinscriere
Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030045
Telefon : (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76

COMPLETEAZA FORMULARUL DE PREINSCRIERE PENTRU LICENŢĂ, MASTER, COLEGII

Universitatea Spiru Haret organizează preînscrieri on-line 
în perioada 11 februarie 2019 - 28 iunie 2019

Candidaţii care completează formularul de preînscriere on-line până la data de 28 iunie 2019, nu vor plăti plata taxa de înscriere! Locul trebuie confirmat până la data de 30 iulie 2019 și vor prezenta documentele necesare pentru înscriere la secretariatul facultăţii.
Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă şi masterat este:
130 lei şi 120 de lei pentru colegiu.

Oferta educaţională a Universităţii Spiru Haret
pentru anul universitar 2019-2020

Bucureşti

Facultatea de Educație Fizică și Sport - Șoseaua Berceni, nr.24, Sector 4 (Apărătorii Patriei)

Licenţă Educaţie fizică şi sportivă IF Preinscriere 2019-2020
Licenţă Sport și performanță motrică IF Preinscriere 2019-2020
Licenţă Kinetoterapie şi motricitate specială IF, IFR Preinscriere 2019-2020
Masterat Educaţie fizică şi antrenament sportiv Preinscriere 2019-2020
Masterat Kinetoterapia în afecţiunile locomotorii Preinscriere 2019-2020

Facultatea de Litere - Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3

Licenţă Limba şi literatura engleză - Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă)/clasică (latină) IF Preinscriere 2019-2020
Licenţă Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) IF Preinscriere 2019-2020
Licenţă Limbi moderne aplicate ( engleză - franceză/ spaniolă/ italiană/ germană) IF Preinscriere 2019-2020
Masterat Traducere în domenii de specialitate Preinscriere 2019-2020

Facultatea de Inginerie şi Informatică - Str. Fabricii, nr. 46G, Sector 6

Licenţă Informatică IF Preinscriere 2019-2020
Masterat Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice Preinscriere 2019-2020

Facultatea de Medicină Veterinară - B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3

Licenţă Medicină veterinară IF Preinscriere 2019-2020
Licenţă Medicină veterinară (în limba engleză) IF Preinscriere 2019-2020

Facultatea de Psihologie și Științele Educației - Strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6

Licenţă Psihologie IF, IFR, ID Preinscriere 2019-2020
Licenţă Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF Preinscriere 2019-2020
Masterat Psihologie clinică şi intervenţie psihologică Preinscriere 2019-2020
Masterat Psihologie judiciară şi victimologie Preinscriere 2019-2020
Masterat Psihologie organizațională și managementul resurselor umane Preinscriere 2019-2020

Facultatea de Științe Economice - Strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6

Licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune IF Preinscriere 2019-2020
Licenţă Management IF, ID, IFR Preinscriere 2019-2020
Licenţă Marketing IF Preinscriere 2019-2020
Licenţă Marketing (în limba engleză) IF Preinscriere 2019-2020
Masterat Audit financiar contabil Preinscriere 2019-2020
Masterat Contabilitatea agenţilor economici şi a instituţiilor publice Preinscriere 2019-2020
Masterat Managementul integrat al afacerilor Preinscriere 2019-2020
Masterat Marketing  şi relaţii publice în afaceri Preinscriere 2019-2020
Masterat Marketingul şi managementul serviciilor Preinscriere 2019-2020
Masterat Valorizarea patrimoniului prin marketingul proiectelor culturale Preinscriere 2019-2020
Masterat Managementul şi finanţarea proiectelor publice şi private Preinscriere 2019-2020

Facultatea de Științe Juridice și Științe Administrative - Șoseaua Berceni, nr. 24, Sector 4

Licenţă Drept IF, IFR Preinscriere 2019-2020
Licenţă Administraţie publică IF Preinscriere 2019-2020
Licenţă Poliție locală IF Preinscriere 2019-2020
Masterat Ştiinţe penale Preinscriere 2019-2020
Masterat Administraţie publică şi management în context european Preinscriere 2019-2020

Facultatea de Științe Socio - Umane - Șoseaua Berceni, nr. 24, Sector 4

Masterat Comunicare internaţională şi diplomaţie publică Preinscriere 2019-2020

COLEGIUL UNIVERSITAR SPIRU HARET, BUCUREȘTI

a) Calificări profesionale în domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică
Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare IF Preinscriere 2019-2020
Asistent medical generalist IF Preinscriere 2019-2020
b) Calificări profesionale în domeniul producţie media
Asistent producător film TV IF Preinscriere 2019-2020
Asistent regizor artistic IF Preinscriere 2019-2020
Cameraman fotoreporter IF Preinscriere 2019-2020
Editor imagine IF Preinscriere 2019-2020
Operator sunet IF Preinscriere 2019-2020
Tehnician iluminare filmare IF Preinscriere 2019-2020
c) Calificări profesionale în domeniul informatică
Analist programator IF Preinscriere 2019-2020
Administrator reţele locale şi de comunicaţii IF Preinscriere 2019-2020
Tehnician echipament de calcul IF Preinscriere 2019-2020
Tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii IF Preinscriere 2019-2020

 

Braşov

Facultatea de Științe Juridice şi Științe Economice - Str. Turnului, nr. 7

Licenţă Drept IF Preinscriere 2019-2020
Licenţă Management IF Preinscriere 2019-2020
Masterat Cooperare internaţională în justiţie Preinscriere 2019-2020
Masterat Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei Preinscriere 2019-2020

Facultatea de Psihologie și Științele Educației - Str. Turnului, nr. 7

Licenţă Psihologie IF Preinscriere 2019-2020
Licenţă Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF Preinscriere 2019-2020
Masterat Psihologie clinică şi intervenţie psihologică Preinscriere 2019-2020
Masterat Consiliere educaţională (interdisciplinar cu domeniul Psihologie) Preinscriere 2019-2020

 

Câmpulung

Facultatea de Științe Economice - Str. Traian, nr. 223

Licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune IF Preinscriere 2019-2020
Masterat Contabilitate şi managementul afacerilor Preinscriere 2019-2020

 

Constanța

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice - Str. Unirii, nr. 32-34

Licenţă Drept IF Preinscriere 2019-2020
Licenţă Management IF Preinscriere 2019-2020
Licenţă Management (în limba engleză) IF Preinscriere 2019-2020
Masterat Ştiinţe penale Preinscriere 2019-2020
Masterat Management organizaţional şi antreprenoriat Preinscriere 2019-2020
Masterat Management organizaţional şi antreprenoriat/Organizational management and entrepreneurship Preinscriere 2019-2020
Masterat Contabilitate, expertiză şi audit Preinscriere 2019-2020

 

Craiova

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative - Str. Vasile Conta, nr. 4

Licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune IF Preinscriere 2019-2020
Licenţă Drept IF, IFR, ID Preinscriere 2019-2020
Licenţă Management IF Preinscriere 2019-2020
Licenţă Administraţie publică IF, IFR, ID Preinscriere 2019-2020
Licenţă Poliție locală IF Preinscriere 2019-2020
Masterat Ştiinţe penale şi criminalistică Preinscriere 2019-2020
Masterat Audit intern în sistemul public şi privat Preinscriere 2019-2020
Masterat Finanţe şi administraţie publică europeană Preinscriere 2019-2020
Masterat Administraţie publică şi management în context european Preinscriere 2019-2020

 

COLEGIUL UNIVERSITAR SPIRU HARET, CRAIOVA

Calificări profesionale în domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică
Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare IF Preinscriere 2019-2020
Asistent medical generalist IF Preinscriere 2019-2020