Facultatea de Matematică, Informatică şi Stiintele Naturii - Domeniile: Matematică, Informatică şi Tehnologia Informatiei
Adresa : str. Ion Ghica, nr. 13, cod postal 030045, Sector 3, Bucureşti
Telefon : 021 314 00 75 ; 021 314 00 76 - interior 121 ; 021 455 10 91 ; Fax: 021 314 00 75 ; 021 314 00 76 - interior 121
Misiunea Facultatii este didactica si de cercetare in domeniile Matematica, Informatica şi Tehnologia Informatiei.
Decan: Prof. univ. dr. Grigore Albeanu
Departamentul Informatică şi Geografie Director: Prof. univ. dr. Grigore Albeanu
Consiliul Departamentului
Studenţii facultăţii beneficiază de planuri de învăţământ aprobate de ARACIS ale căror conţinuturi sunt puternic corelate cu cerinţele pieţei muncii.