Prima pagină » Programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua
Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030045
Telefon : (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76
PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA CONTINUA

Regulament privind organizarea si desfasurarea programelor postuniversitare de formare si dezvoltare continua

Lista programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă 

 

1. Facultatea de Inginerie și Informatică, București    
    Domeniul Informatică    
 

     Denumirea programului 

     Auditul şi securitatea sistemelor informatice

     Proiectarea şi administrarea reţelelor de calculatoare

     Proiectarea şi gestiunea bazelor de date

     Ingineria aplicaţiilor WEB

     Managementul calităţii sistemelor informatice

     Planificarea şi monitorizarea proiectelor informatice

 

 

 
2. Facultatea de Științe economice, București    
    Domeniul Marketing    
 

     Denumirea programului 

     Marketingul şi managementul Operaţiunilor Logistice

     Marketingul şi managementul serviciilor

     Marketing şi management turistic

     Marketingul şi managementul situaţiilor de urgenţă

     Marketingul şi managementul serviciilor în industria HoReCa

     Marketingul şi managementul administraţiei vamale

     Marketingul turismului de croazieră şi agrement

     Abilități manageriale pentru managementul inovării

     Valorizarea patrimoniului prin marketingul proiectelor culturale

     Marketingul diplomației publice

     SAP Vânzări

     Marketing şi management în administraţia publică 

     Marketing aplicat în  industria modei

     Contabilitatea primară a entităţilor economice

     Audit, control şi expertiza contabilă

     Contabilitate şi fiscalitatea TVA şi a impozitului pe profit

     Raportare financiară la entităţi economice şi instituţii publice

   
    Domeniul Contabilitate     
 

     Denumirea programului 

     Contabilitatea primară a entităţilor economice

     Audit, control şi expertiza contabilă

     Contabilitate şi fiscalitatea  TVA şi a impozitului pe profit

    Domeniul Management    
 

     Denumirea programului 

     Managementul financiar al proiectelor cu finanţare europeană

     Management școlar adaptat la realitățile școlii românesti IFR

     Management școlar adaptat la realitățile școlii românesti ID

     Scriere, management şi implementare de proiecte IF

     Scriere, management şi implementare de proiecte IFR

     Scriere, management şi implementare de proiecte ID

   
     
3. Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Brașov    
    Domeniul Management    
 

     Denumirea programului 

     Managementul proiectelor de investiţii

     Management în design şi re-engineering organizaţional

     Managementul personalului pentru instituţii europene 

     Strategii europene în managementul mediului

     Managementul planului de marketing

     Managementul securităţii şi sănătăţii personalului

     Managementul comerţului electronic

     Managementul brandului

     Management şi antreprenoriat în comerţ

     Managementul afacerilor în turism

     Strategii de management în industria transporturilor

     Managementul proiectelor europene

   
     
4. Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța    
    Domeniul Management    
 

     Denumirea programului 

     Managementul afacerilor

     Managementul activităţilor de turism

     Managementul activităţilor comerciale

     Managementul organizaţiilor de învăţământ

 

   
5. Facultatea de Științe Jurdice, Politice și Administrative, București    
    Domeniul Drept    
 

     Denumirea programului 

     Legislaţia învăţământului şi a muncii în context european IFR 

     Legislaţia învăţământului şi a muncii în context european IF

     Probațiunea, activitate de reintegrare a persoanelor aflate în conflict cu legea penală

     Carieră juridică

     Medierea - procedură alternativă de soluționare a conflictelor

   
    Domeniul Științe administrative    
 

     Denumirea programului 

     Managementul cunoașterii - factor dinamizator al eficienței în administrația publică

 

   
6. Facultatea de Medicină Veterinară, București    
    Domeniul Medicină Veterinară    
 

     Denumirea programului 

     Trasabilitatea şi securitatea, siguranţa şi apărarea alimentului

     O Sănatate - O Medicină

     Zoonozele și conservarea sănătății globale

     Creşterea şi sănătatea cabalinelor

     Analiza de risc – matrice metodologică pentru domeniul medical-veterinar

 

   
7. Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Braşov    
    Domeniul Ştiinţe ale educaţiei    
 

     Denumirea programului 

     Consiliere vocaţională

     Tehnici de clarificare a valorilor şi educaţie morală pentru ciclul secundar

     Managementul relaţiilor interpersonale şi gestionarea conflictelor in mediul şcolar

     Management şcolar adaptat la realităţile şcolii româneşti

     Instrumente şi strategii pentru optimizare calităţii educaţiei la nivelul clasei pregătitoare

     Tehnici avansate de educaţie morală

     Metode de predare/învăţare utilizând tehnologii moderne

     Eficientizarea comunicării în mediul şcolar 

     Optimizarea învăţării în programe after school

     Psihopedagogia programelor “After school”

     Consilierea persoanelor şi grupurilor defavorizate

   
    Domeniul Psihologie    
 

     Denumirea programului 

     Utilizarea coachingului cognitiv comportamental în optimizarea performanţelor profesionale

     Optimizarea performanţelor  profesionale prin consultanţă şi coaching cognitiv comportamental IFR

     Optimizarea performanţelor  profesionale prin consultanţă şi coaching cognitiv comportamental IF

 

   
8. Facultatea de Psihologie şi Științele Educației,  București    
    Domeniul Psihologie     
 

     Denumirea programului 

     Cosilierea copiilor cu cerinţe educative speciale

     Selecţia, recrutarea şi evaluarea resurselor umane

     Optimizarea performanţelor  profesionale prin consultanţă şi coaching cognitiv comportamental IFR

     Optimizarea performanţelor  profesionale prin consultanţă şi coaching cognitiv comportamental ID

     Optimizarea învăţării în programe after school IFR

     Optimizarea învăţării în programe after school ID

     Instrumente şi strategii pentru optimizare calităţii educaţiei la nivelul clasei pregătitoare IFR

     Instrumente şi strategii pentru optimizare calităţii educaţiei la nivelul clasei pregătitoare ID

     Tulburări de dezvoltare

     Practici de psihologie clinică pentru copil şi adolescent

 

   
9. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Craiova    
    Domeniul Drept    
 

     Denumirea programului 

     Legislaţia învăţământului şi a muncii în context european IFR

     Legislaţia învăţământului şi a muncii în context european ID