Prima pagină » Programe de formare a cadrelor didactice

PROGRAME DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE
PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE PENTRU PERIOADA 2017 - 2021
FURNIZOR ASOCIATIA ”SOCIETATEA NAȚIONALĂ SPIRU HARET PENTRU EDUCAȚIE, ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”


 

Programul Învățământ de calitate, centrat pe beneficiarii educației

Programul Metode și instrumente pentru incluziune școlară

Programul Dezvoltare instituţională prin educaţie de calitate

 

 

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA SPIRU HARET a organizat cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, la sediile Universităţii sau ale beneficiarilor.

Cursurile, cu o durata de 90 de ore (în sistem blended learning) şi 22 credite profesionale au fost acreditate prin OMEN 4383 /22.08.2014.

            Cursurile au fost absolvite de peste 2800 cadre didactice din judeţele Sibiu şi Mehedinţi printr-un proiect POSDRU  www.didactino.ro (DIDACTINO – formare inovativă pentru valoare şi performanţă în cariera didactică) în perioada 2014-2015.

              De asemenea, in perioada de sustenabilitate a proiectului s-au organizat cursuri pentru cadrele didactice din judetul Brasov si din Municipiul Bucuresti.

 

Imagini şi opinii ale cursanţilor găsiţi şi pe pagina  www.facebook.com/DidactIno-740880402639819/

 

PREZENTARE PROGRAME 

   P1. Optimizarea învăţării în programe after school

P2. Optimizarea performanţelor profesionale prin consultanţă şi coaching cognitiv comportamental

P3. Tehnici de clarificare a valorilor şi educaţie morală

P4. Instrumente şi strategii pentru optimizarea calităţii educaţiei la nivelul clasei pregătitoare

P5. Scriere, management şi implementare proiecte

P6. Eficientizarea comunicării în mediul şcolar

P7. Management şcolar adaptat la realităţile societăţii româneşti

P8. Legislaţia învăţământului şi a muncii în context european

P9. Metode de predare/învăţare utilizând tehnologii moderne