Prima pagină » DEPARTAMENTUL PENTRU INVATAMANT LA DISTANTA SI INVATAMANT CU FRECVENTA REDUSA
Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030045
Telefon : (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76

DEPARTAMENTUL PENTRU INVATAMANT LA DISTANTA SI INVATAMANT CU FRECVENTA REDUSA

Adrese de contact:
Telefon / Fax: 021-3121150
E-mail: ushid@spiruharet.ro

 


Documente
Regulament de organizare şi funcţionare a Centrelor ID/IFR download
Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice tehnologiilor educaţionale proiectate, dezvoltate şi implementate în cadrul formelor ID, respectiv IFR download
Procedura colectarea şi rambursarea parţială a taxelor pentru programele de studii de licenţă, forma de învăţământ la distanţă şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă download
GHID DE CONSILIERE PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR ÎN TEHNOLOGIA ID download
Program managerial pentru perioada 2021-2025 download
PREZENTAREA modului concret de desfăşurare a activităţilor specifice programelor de studii ID download
PREZENTAREA modului concret de desfăşurare a activităţilor specifice programelor de studii IFR download
Diagrama DIDIFR download
Certificate ARACIS download
Hotarare promovare si sustinere Platforma e-learning download
Hotararea de infiintare a Centrelor ID/IFR download
Regulament de organizare si functionare a DEPARTAMENTULUI PENTRU INVATAMANT LA DISTANTA SI INVATAMANT CU FRECVENTA REDUSA (DIDIFR)download
Accesul la bibliotecile online download
Ghidul tutorelui la ID download
Descrierea serviciilor e-learning download
Ghid de norme etice privind utilizarea tehnologiilor bazate pe internet download
Procedura Colectarea si rambursarea partiala a taxelor download
Regulament initiere, aprobare, monitorizare si evaluare periodica a programelor de studiu IDIFR download
Ghid-Accesul la platforma de invatamant online Blackboard download
Lista spatiilor administrative IDIFR download
Lista echipamentelor informatice IDIFR download
Strategia de dezvoltare şi administare a tehnologiilor educaţionale specifice ID şi IFR pentru perioada 2021-2027 download
STANDARDELE SPECIFICE ȘI GHIDUL PRIVIND EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE LA FORMELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ (ID) ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (IFR) download
Hotarare schimbare denumire Departament download
Hotarare infiintare departamente download
Decizie validare director DIDIFR + decizii membri Consiliu DIDIFR download
Structura Departamentului IDIFR
Consiliul Departamentului IDIFR download
Conf.univ.dr. Eugen Ghiorghita download
Conf. univ. dr. Marinela Geamănu download
Lect. Univ. dr. Alexandra Simona Marica download
Fise Post - Echipa manageriala DIDIFR download