Legislatie

 • ORDIN nr.3131 din 2018

  Mai multe detalii...

  Afisat:08:50, 27-02-2018

 • ORDIN nr.3841 din 2012, cu modificările aduse de Ordinul nr.3851din 2017

  Mai multe detalii...

  Afisat:08:49, 27-02-2018

 • ORDIN nr.3850 din 2017, cu modificările și completările ulterioare

  Mai multe detalii...

  Afisat:08:48, 27-02-2018

 • HOTĂRÂRE nr.140 din 2017, cu modificările și completările ulterioare

  Mai multe detalii...

  Afisat:08:47, 27-02-2018

 • HOTĂRÂRE nr.117 din 2017, cu modificările și completările ulterioare

  Mai multe detalii...

  Afisat:08:46, 27-02-2018

 • ORDIN nr.6125 din 2016, cu modificările și completările ulterioare

  Mai multe detalii...

  Afisat:08:45, 27-02-2018

 • ORDIN nr. 6102 din 2016, cu modificările și completările ulterioare

  Mai multe detalii...

  Afisat:08:45, 27-02-2018

 • HOTĂRÂRE nr.402 din 2016, cu modificările și completările ulterioare

  Mai multe detalii...

  Afisat:08:44, 27-02-2018

 • H.G. nr.376 din 2016, cu modificările și completările ulterioare

  Mai multe detalii...

  Afisat:08:41, 27-02-2018

 • LEGE nr.1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare

  Mai multe detalii...

  Afisat:08:38, 27-02-2018

 • Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
  (publicat in Monitorul Oficial nr. 968 din 30 decembrie 2014).

  Mai multe detalii...

  Afisat:11:40, 12-01-2015

 • 657 - Ordin al ministrului educatiei nationale si al ministrului

  delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistem de invatamant superior (publicat in Monitorul Oficial nr. 874 din 02 decembrie 2014)

  Mai multe detalii...

  Afisat:15:27, 08-12-2014

 • 651 - Ordin al ministrului educatiei nationale si al ministrului

  delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor(publicat in Monitorul Oficial nr. 855 din 24 noiembrie 2014)

  Mai multe detalii...

  Afisat:15:12, 04-12-2014

 • Afisat:15:59, 24-09-2014

 • Ordonanta de urgenta nr. 49/26 iunie 2014,

  privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative
  (publicat in Monitorul Oficial nr. 486 din 30 iunie 2014)

  Mai multe detalii...

  Afisat:10:53, 08-07-2014

 • Ordin al ministrului educatiei Nr. 252

  publicat in Monitorul oficial nr. 437 din 16 iunie 2014.

  Mai multe detalii...

  Afisat:10:44, 30-06-2014

 • Hotararea Nr. 303

  pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 581/2013

  Mai multe detalii...

  Afisat:11:10, 09-05-2014

 • Ordin al ministrului educatiei Nr. 183

  publicat in Monitorul oficial nr. 303 din 24 aprilie 2014

  Mai multe detalii...

  Afisat:11:26, 30-04-2014

 • Ordin al ministrului educatiei Nr. 146

  publicat in Monitorul oficial nr. 236 din 02 aprilie 2014

  Mai multe detalii...

  Afisat:11:17, 30-04-2014

 • 5.641/2013.- Ordin al ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat

  pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica pentru la grup modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica nr. 3.894/2013 privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de licenta in vederea admiterii la studii in anul universitar 2013-2014,
  Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica nr. 3.895/2013 privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de master in vederea admiterii la studii in anul universitar 2013-2014 si Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica nr. 4.184/2013 privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de doctorat in vederea admiterii la studii in anul universitar 2013-2014
  (publicat in Monitorul oficial nr. 28 din 14 ianuarie 2014) 

  Afisat:09:40, 21-01-2014

 • 5.734/2013. - Ordin al ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat

  pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2014-2015
  (Monitorul oficial nr. 28 din 14 ianuarie 2014)

  Afisat:09:23, 21-01-2014